SPONZORSTVA

Zajedno s partnerima i poduzećima smo za najmarljivije i najpoduzetnije polaznike osigurali nagrade, sponzorske ugovore, stipendije i darove u vrijednosti:
0
EURA
Osim nagrada, u sklopu predavanja o sponzorstvima ćeš moći čuti odgovore na neke od ovih pitanja:
– Kako pristupiti potencijalnom sponzoru?
– Kako se predstaviti potencijalnom sponzoru?
– Što napisati u molbi za sponzorstvo?
– Kako izraditi pitch deck (dokument o vašim podacima koje sponzor uvijek traži da mu pošaljete)?
– Što ponuditi potencijalnom sponzoru kao protuuslugu?
– Kako prezentirati sponzora na društvenim mrežama jednom kada sklopite sponzorski ugovor?
– Kako izabrati idealnog sponzora za sebe?
Na ova i puno drugih pitanja odgovorit ćemo u sklopu predavanja o sponzorstvima!